Egzamin ósmoklasisty

  • 24 maja 2022 – język polski,
  • 25 maja 2022 – matematyka,
  • 26 maja 2022 – język nowożytny