Egzamin ósmoklasisty

Egzamin w sesji zimowej: 10,11,12.01.2024 r.

Egzamin w sesji letniaej: 14,15,16.05.2024 r.

  • Wydanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu kl. VIII dla semestru zimowego: 31.01.2024 g. 15.30