Grono pedagogiczne

 

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot nauczany Wychowawstwo
1. Brzózka Anna fizyka  
2. Mądryk Radosław informatyka  
3. Choiński Remigiusz historia, WOS  
4. Iwańczuk Aneta język polski  
5. Jugowicz Barbara matematyka  
6. Leszczyńska Ilona język angielski  
7. Mądryk Radosław matematyka  
8. Piotrowska Anna  geografia  
9. Uchman - Dudek Maria chemia  
10. Wiąckiewicz Kamila biologia