Grono pedagogiczne

 

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot nauczany Wychowawstwo
1. Brzózka Anna fizyka  
2. Charęza Joanna informatyka  
3. Choiński Remigiusz historia, WOS klasa 8 c
4. Iwańczuk Aneta język polski klasa 7a
5. Jugowicz Barbara matematyka  
6. Leszczyńska Ilona język angielski klasa 7d, klasa 8b
7. Mądryk Radosław matematyka  
8. Muraszewska Justyna geografia  
9. Uchman - Dudek Maria chemia  
10. Wiąckiewicz Kamila biologia