Grono pedagogiczne

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot nauczany Wychowawstwo
1. Brzózka Anna fizyka 8c sem. IV
2. Charęza Joanna informatyka  
3. Choiński Remigiusz historia, WOS  
4. Iwańczuk Aneta język polski 8a sem. III
5. Jugowicz Barbara matematyka  
6. Leszczyńska Ilona język angielski 7d sem.II
7. Mądryk Radosław matematyka 7b sem. I
8. Muraszewska Justyna geografia  
9. Uchman - Dudek Maria chemia  
10. Wiąckiewicz Kamila biologia