O nas

 • publiczna, nieodpłatna szkoła wieczorowa dla dorosłych,
 • semestralny system nauki w kl. VII i kl. VIII SP,
 • możliwość przyjęcia na semestr jesienny (wrzesień – styczeń) i wiosenny (luty – czerwiec),
 • rekrutacja do szkoły 2 razy w roku (na semestr jesienny i wiosenny,
 • nauka 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) popołudniu,
 • współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy (przyuczenie do zawodów w ramach odpłatnych praktyk),
 • indywidualne podejście do słuchaczy,
 • szerokie wsparcie pedagogiczne,
 • możliwość korzystania z miejskich stypendiów uczniowskich.

Oferta szkoły jest skierowana do uczniów:

 • mających trudności w nauce w systemie dziennym,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • mających ukończone 15 lat oraz świadectwo co najmniej VI klasy SP.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych w Szczecinie

ul. Małopolska 22  (budynek Zespołu Szkół Sportowych)

tel. 91 4335 897, sekretariat szkoły wieczorowej w. 26

mail: a.bala@lo12.szczecin.pl

www.zssport.pl