Organizacja semestrów

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 • Semestr I od 2.09.2022 r. do 29.01.2023r. (20 tyg.)
 • Semestr II od 30.01.2023 r. do 23.06. 2023 r. (17 tyg.) 
 • Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023 r.

Ferie, przerwy świąteczne

 • Przerwa świąteczna (bożonarodzeniowa):   23.12. – 31.12.2022 r.  
 • Ferie zimowe: 13.02. – 26.02.2023 r. 
 • Przerwa świąteczna (wielkanocna): 6.04.- 11.04.2023 r.

Dni wolne dla słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (6 dni)

 • 31.10.2022 r. (poniedziałek) 
 • 2.11.2022 r. (środa) 
 • 11.01., 13.01.2023 r. (środa, piątek)- egzamin ósmoklasisty, sesja zimowa 
 • 24.05.2023 r. (środa) - egzamin ósmoklasisty, sesja letnia 
 • 9.06.2023 r. (piątek)