Organizacja semestrów

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

- semestr I od 01.09.2022 do 09.02.2022 r.

- semestr II od 10.02.2022 do 24.06.2022 r.