#lik12lo #AK #AkademiaKompetencji #LaboratoriumPrzyszłości

#lik12lo #AK #AkademiaKompetencji #LaboratoriumPrzyszłości

 Dziękujemy Radzie Szkoły ZSS za pomoc w zakupie biuret do miareczkowania!

A oto jak wykorzystujemy je na zajęciach.

Miareczkowanie alkacymetryczne (kwasowo-zasadowego), polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między substancjami obecnymi w analicie i titrancie. Odczytana z wykresu wartość pH roztworu otrzymanego po zmieszaniu roztworów zawierających stechiometryczne ilości reagentów jest równa 7. W tym celu uczniowie klasy 4a LO przeprowadzili własne miareczkowania. Odczyn roztworu sprawdzali na bieżąco za pomocą uniwersalnych papierków wskaźnikowych. Efekt ich pracy został zalaminowany aby utrwalić barwy.

Opr. Małgorzata Kostrzewa-Kap