O nas

  • publiczna, nieodpłatna szkoła wieczorowa dla dorosłych,
  • semestralny system nauki w kl. VII i kl. VIII SP,
  • możliwość przyjęcia na semestr jesienny (wrzesień- styczeń)  i wiosenny (luty - czerwiec), 
  • rekrutacja do szkoły 2 razy w roku (na semestr jesienny i wiosenny),
  • nauka 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) popołudniu,
  • współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy (przyuczenie do zawodów w ramach odpłatnych praktyk),
  • indywidualne podejście do słuchaczy,
  • szerokie wsparcie pedagogiczne,
  • możliwość korzystania z miejskich stypendiów uczniowskich.

Oferta szkoły jest skierowana do uczniów:

-  mających trudności w nauce w systemie dziennym,

- zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- mających ukończone 15 lat oraz świadectwo co najmniej VI klasy SP.

 

ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych w Szczecinie

ul. Małopolska 22  (budynek Zespołu Szkół Sportowych)

tel. 91 4335 897, sekretariat szkoły wieczorowej w. 26

mail: a.bala@lo12.szczecin.pl

www.zssport.pl