Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty i wzory przy przyjęciu słuchacza do  Szkoły Podstawowej Nr 4 dla Dorosłych,

 

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 DLA DOROSŁYCH


Wymagane dokumenty i wzory przy przyjęciu słuchacza do Szkoły Podstawowej Nr 4 dla Dorosłych w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie.
 

  • Podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania
  • Zaświadczenie Komendanta OHP - dla niepełnoletnich słuchaczy

 

  • Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującej na konieczność kontynuowania nauki w  szkole podstawowej  dla dorosłych. ( w przypadku uczniów 15 – letnich )
  • Ostatnie świadectwo promocyjne ze szkoły podstawowej lub  gimnazjum
  • 4 zdjęcia
  • Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 4 dla Dorosłych

 

Załącznik